Veselý a šťastný zlatý nový rok

2024

přejí IRB

Od netrpělivosti ke klidnému očekávání

Opět jsem s vámi chtěla mluvit, protože nyní vstupujete do velmi důležitého období svého života.

Jelikož se Země každým dnem více a více osvobozuje z pout trojrozměrného světa, je pro lidskou bytost někdy obtížné držet krok s těmito neviditelnými, ale velmi důležitými změnami.

Proto jsem se rozhodla poskytnout vám několik rad, které vás ochrání před chybami a pomohou vám rychleji a bezbolestněji se přizpůsobit této nové realitě.

Nejprve se však podívejme, jaké známky ve vašem životě naznačují, že se realita kolem vás skutečně začíná měnit.

Především byste měli věnovat pozornost nikoli vnějším faktorům, ale svému vnitřnímu stavu, protože právě váš vnitřní stav je tím, který jako první reaguje na energetické proměny na vaší planetě.

Pozorně naslouchejte sami sobě a pokuste se zjistit, jaké emoce jsou vám v poslední době nejvíce vlastní.

Zkuste vypnout svou Mysl a naslouchat svému Srdci a Duši.

Pravděpodobně mnozí z vás pocítí, že vaší primární emocí je netrpělivost.

A i když její energii nelze označit za vysoce vibrační, přesto dobře odráží podstatu toho, co se děje jak ve vaší Duši, tak na celé planetě.

Jste skutečně unaveni čekáním na změny, které pro vás mají smysl, a hluboce cítíte, jak cizím a zastaralým se pro vás trojrozměrný svět stal.

Někdy se vám zdá, že se již nepodílíte na tom, co se v něm děje, ale pouze sledujete rozvíjející se dění jako divák nebo kolemjdoucí.

Vy sami žijete v jiné realitě, nebo spíše mezi dvěma realitami – přítomností a budoucností.

Ta současná se vám však stále více vzdaluje, jako by se rozplývala v oparu přicházejících změn, a ta budoucí existuje jen ve vašich představách, ale každým dnem se stává stále zřetelnější.

Právě tento váš pocit naznačuje, že trojrozměrný svět se vám skutečně hroutí před očima, i když jeho vnější projevy jsou stále jen načrtnuté.

Aby však kýžené změny přišly co nejdříve, je nutné přesměrovat svou netrpělivost tvůrčím směrem, a tím zvýšit své vibrace na úroveň nových vibrací Země, která již definitivně vstoupila do prostoru čtvrté dimenze.

 Někdo dokáže svou netrpělivost uklidnit mentálně – logickou úvahou o nevyhnutelnosti přechodného období, jakkoli bude dlouhé a obtížné.

A někdo by měl na zklidnění své netrpělivosti pracovat energeticky – meditací a praktikami, které harmonizují stav jeho mysli.

V každém případě by však hnací silou na cestě k novému životu měly být tvořivé myšlenky a emoce – klidné a harmonické.

Spěch a rozruch, jak energetický, tak mentální, jsou pouze překážkou na cestě k Vzestupu.

Častěji si uvědomujte, že vše probíhá podle Stvořitelova plánu a že přechod Země do Páté dimenze je nevyhnutelný, protože na jemnohmotné úrovni již proběhl.

https://www.drja.cz/a-z/motto-2024/

https://tadesco.org/

 

…s láskou a úsměvem IRB…