Schumann-Resonanz

V roce 1954 německý fyzik W.O.Schumann potvrdil svou hypotézu, že frekvenční oscilace Země na 7,83 Hz ovlivňují mozek savců. Staré indické učení považovalo tuto frekvenci za OM neboli ztělesnění čistého zvuku a pravidelnou práci s ní považovalo za velmi nutnou pro duchovní rozvoj.

V neurologii je frekvence 7,83 Hz spojena s nízkými frekvencemi alfa a vysokými frekvencemi theta mozku. Vyznačuje se vysokou úrovní schopnosti lidské hypnózy, stavem meditace, zvýšeným průtokem krve do oblasti mozku atd.

 

A pokud až do konce minulého století byla frekvenční rezonance Země stabilní na 7,83 Hz a v červnu 2014 ruská orbitální stanice poprvé zaznamenala frekvenci 8,5 Hz se špičkami až 16,5 Hz, pak v lednu 2017 Schumannova rezonance přesáhla hodnotu 36 Hz.

Není těžké vidět, že ke změnám lidského vědomí došlo v 80. a 90. letech minulého století, kdy se planety sluneční soustavy začaly dostávat do pásma nového a pro lidské prostředí neobvyklého frekvenčního rozsahu, spojeného se změnami v frekvenční vibrace země.

Je třeba poznamenat, že v lidském prostředí probíhají rychlé změny, které budou pokračovat i v následujících desetiletích. Restrukturalizace zemských frekvencí se dotkne nejen přírody kolem nás (změny klimatických podmínek jsou již viditelné pouhým okem), ale také vědomí, chování a zdraví každého člověka.

 

Ve skutečnosti se „dýchání“ Země za zhruba dvacet let změnilo více než čtyřikrát!

 

Od 7,83 Hz – uvolněný stav mozku do 36 Hz – stresový stav nervového systému (podle neurologů), při kterém se lidé stávají podrážděnějšími, agresivnějšími a schopnými bezohledných akcí. A jak už víme, stres je jednou z hlavních příčin různých onemocnění.

Ukazuje se, že za posledních 15 až 20 let byl a je lidský organismus neustále vystavován úderům ze dvou stran. Na jedné straně – kvůli měnícím se frekvencím zemských vibrací; na druhé straně kvůli narůstající neslučitelnosti frekvencí nelaskavých myšlenek a jednání s novými frekvencemi Země. Neustálé „údery“ vedou k nerovnováze v systému „duše-tělo“, což má nezdravý dopad na život každého jedince.

Schumannova rezonance měla také dopad na snížení účinnosti praktik duchovního rozvoje, které jsou v naší době rozšířené. Jestliže základem meditace v průběhu staletí byla rezonance s „dýcháním“ Země na 7,83 Hz, pak s novou frekvencí 36 Hz je rezonance nemožná, a proto je nemožné dosáhnout stejných výsledků v duchovním rozvoji, jakých dosáhnout. Jsem si jist, že i ti, kteří používají jiné druhy cvičení, zaznamenali sníženou účinnost těchto cvičení.

Chránit se před těmito útoky a přežít v nových podmínkách je možné pouze změnou sebe sama.

 

 

…s láskou a úspěchem…